آژانس هواپیمایی ساسان پرواز ایرانیانآژانس هواپیمایی ساسان پرواز ایرانیان

با ثبت نام در سایت٬ شما قوانین ما را قبول می کنید.

از قبل عضو شده اید؟

آژانس هواپیمایی ساسان پرواز ایرانیانآژانس هواپیمایی ساسان پرواز ایرانیان

آیاحساب کاربری ندارید ؟

تور فوق العاده استانبول

استانبول

تور ۵ روزه استانبول
۷آذر ماه صبح به بامداد ✈️ایران ایر
ویژه نمایشگاه بین المللی کفش و چرم

۳* yuvam ▪️ ۱۶۲۰
۳* monarch va malkoc ▪️۱۷۰۰
۳* maral va gorur ▪️۱۷۵۰
۳*birol va neva taxim ▪️ ۱۸۱۰
۳*efes va arach taxim ▪️ ۱۸۹۰
۳*monopol va bristol taxim ▪️۱۹۹۰

۴*ottoman city ▪️۱۹۳۰
۴* molton beyoglu taxim ▪️ ۲۲۷۰
۴*white monarchVA the city port▪️ ۲۱۱۰
۴*pera rose ▪️ ۲۰۹۰
۴*trass taxim va napolyon taxim ▪️ ۲۱۴۰
۴*yuksel ▪️۲۰۶۰
۴*beyzas suit TAXIM ▪️ ۲۱۹۰
۴*kervansaray ▪️ ۲۲۸۰

۴*the tango sisli ▪️۲۲۳۰
۴*city center taxim ▪️ ۲۴۴۰
۴*the biancho pera ▪️ ۲۵۲۰
۴* park by clover taxim ▪️ ۲۴۲۰
۴*cartoon taxim va grand halic ▪️ ۲۶۳۰
۴* feronya taxim ▪️ ۲۴۵۰
۴*taxim town va taxim expres ▪️۲۳۲۰

۴* dora va icon ▪️ ۲۲۶۰
۴* nova plaza va nova plaza park ▪️۲۳۷۰
۴*riva va berjer va troya taxim ▪️ ۲۶۴۰
۴*sv bussiness taxim ▪️ ۲۸۴۰
۴* konak taxim va lion taxim▪️ ۲۶۵۰
۴*innpera taxim ▪️ ۲۸۸۰
۴*taxim gunen ▪️ ۳۱۹۰
۴*green park taxim ▪️ ۲۶۴۰

۴*elite prestige ▪️۲۹۲۰
۴*avantgarde va oztanic taxim▪️ ۲۸۷۰
۴*golden age va metropolitan ▪️ ۲۸۰۰
۴*nippon taxim ▪️ ۲۹۵۰

۵*mercure airport ▪️ ۲۴۹۰
۵*palazo donizetti ▪️ ۳۱۸۰
۵*grand makel ▪️۲۳۹۰
۵*naz city taxim ▪️۲۹۹۰
۵*biz cevahir ▪️۲۸۲۰

۵*hurry in merter▪️ ۳۰۶۰
۵*ramada merter ▪️ ۲۴۹۰
۵*hilton bomonti ▪️ ۳۸۹۰
۵*radisson blu sisli ▪️۳۶۹۰
۵*dbl tree hilton piyalepasa ▪️ ۳۱۲۰
۵*green park merter ▪️۲۶۴۰

۵*dedeman▪️ ۲۷۰۰
۵*ramada plaza testilkent ▪️ ۲۵۰۰
۵*ortakoy princess ▪️۲۷۱۰
۵*crown plaza harbiye ▪️ ۲۹۹۰
۵*point taxim ▪️۳۶۴۰

۵*lazzoni▪️ سرویس رایگان به تکسیم ۲۸۵۰
۵*titanic bussines▪️ ۲۷۸۰
۵*grand cevahir ▪️۲۹۵۰
۵*surmeli▪️ ۲۷۹۰
۵*titanic downtown ▪️۲۹۹۰
۵*elite world ▪️۳۴۷۰
۵*FRASER PALACE ANTHILL ▪️۳۶۵۰

☎️۰۲۶۳۲۴۰۱۵۷۰
☎️۲۰۶۳۲۴۰۲۱۴۴
☎️۰۲۶۳۴۴۲۴۴۱۰
📱۰۹۱۲۶۷۸۴۸۲۱
📱۰۹۳۷۳۱۸۰۰۶۴