آرهوس شادترین شهر دانمارک

آرهوس شادترین شهر دانمارک

شهر کپنهاگ در دانمارک تمام توجه ها را به خود جلب می کند. اما در این کشور شهرهای کمتر شناخته شده ای نیز وجود دارد که دلایل زیادی به گردشگران برای سفر می دهند. یکی از آنها شهر آرهوس شادترین شهر دانمارک است. آرهوس دومین شهر بزرگ دانمارک است که در فاصله ۱۸۷ کیلومتری شمال […]